Update: Work-in-progress (April 2020)

9 april 2020

Vanaf heden nemen we je graag mee in alle ontwikkelingen op en rondom Recreatiepark Kasteel Ooijen. Eens in de zoveel tijd delen we een update waarin we terugblikken op alle recente werkzaamheden én blikken we alvast vooruit op hetgeen dat komen gaat. 

In 2017 is Mooder Maas gestart met de werkzaamheden in de directe omgeving van ons recreatiepark en in 2019 op ons park. Een terrein van in totaal 9 hectare groot, waarvan 3,5 hectare aan uitbreiding, wordt met enkele meters opgehoogd. Een gigantische klus met als einddoel verschillende niveaus van terrassen, vanwaar onze gasten in de toekomst uit kunnen kijken over het prachtige omliggende natuurgebied en de Maas. Onder deze terrassen komt de nieuwe, verhoogde dijk te liggen. De capaciteit van het park neemt door deze aanpassingen toe met 90 vaste plaatsen. Zoals je op de foto’s kunt zien beginnen onze nieuwe terrassen steeds meer vorm te krijgen!

Medio 2019 is Mooder Maas, de aannemer van Provincie Limburg, begonnen met het uitgraven van een nieuwe hoogwatergeul, welke meer ruimte moet creëren bij een hoogwatersituatie. Een groot baggerschip ligt inmiddels al maanden voor ons park in de Maas om de hoogwatergeul uit te baggeren. Gelijktijdig wordt de ophoging van onze terrassen op het park gerealiseerd.

Naast het ophogen van de terrassen wordt vanaf begin dit jaar ook hard gewerkt aan de realisatie van de spiksplinternieuwe jachthaven! De uitgravingen zijn inmiddels in volle gang, zodat er in de nabije toekomst een prachtige nieuwe hotspot ontstaat die plek biedt aan 123 ligplaatsen en 30 drijvende recreatiewoningen voor tal van watersportliefhebbers.

Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Volg ons dan op Facebook en Instagram!