Update: work-in-progress (Juni 2020)

7 juli 2020

De afgelopen maand heeft Mooder Maas het ophogen van de terrasplaatsen voltooid en zijn zij druk doende met het uitbaggeren van de jachthaven. In deze video van Ricco Linders is duidelijk te zien hoe de werkzaamheden verlopen. De graafmachines zorgen voor de contouren en transporteren het zand naar het midden van het terrein. De zandzuiger van het baggerschip doet de rest.